Innlegg

Arendalsadvokatene i Arendal

Regjeringen endrer permitteringsreglene.

NY ADVOKATFULLMEKTIG HOS ARENDALSADVOKATENE

Vi har gleden av å meddele at Silje Skjævesland er ansatt som advokatfullmektig i Arendalsadvokatene. Hun tiltrådte stilingen 3. februar 2020.

Silje har lang erfaring som jurist og kommer fra stilling som Claims Executive i Gard AS. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Nærings- og handelsdepartementet.

Silje har omfattende kompetanse innen forsikringsrett og vil i tillegg til dette arbeide med ulike saker innen firmaets brede saksportefølje.

Silje treffes på tel. 37 00 21 63 og e-post: ss@arendalsadvokatene.no.