Arendalsadvokatene. Advokat Kristoffer Wibe Koch

Priser og vilkår

For de fleste saker blir vår godtgjørelse beregnet etter medgått tid med timepris fra kr 1.200 – 2.500 + 25 % mva. Vi yter også bistand etter satser for fritt rettsråd fra det offentlige, p.t. kr 1020 + 25 % mva.

Godtgjørelsen avregnes oftest etter medgått tid. Endelig salærfastsettelse tar imidlertid normalt også hensyn til sakens kompleksitet, og i noen tilfeller også sakens resultat. Det bemerkes at klientens forarbeid og bistand i form av forberedelse, avklaring og opplysning av saken normalt vil ha betydning for vår tidsbruk og derved for størrelsen av salærkravet.

For omfattende og langvarige oppdrag vil det normalt skje en løpende fakturering til avtalt tid. For mindre oppdrag og oppdrag med rettshjelpsdekning vil normalt fakturering finne sted ved avslutning av oppdraget. Utlegg og omkostninger vil normalt bli fakturert når de påløper.

Vi vil avklare om utgifter kan dekkes gjennom ordning med fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring.