Hvem er vi:

Vår nettstedsadresse er: https://www.arendalsadvokatene.no

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN)

Behandling av personopplysninger i Arendalsadvokatene:
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med oppstart og utførelse av oppdrag og
håndtering av din sak samt fakturering vil Arendalsadvokatene behandle personopplysninger om deg. Nedenfor
finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter
knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Arendalsadvokatene AS – 996 357 856 ved
daglig leder Advokat Ove Andersen. Kontaktinformasjonen til Arendalsadvokatene er:

Adresse: Østregate 2/4, 4836 Arendal
E-post: post@arendalsadvokatene.no
Telefon: 37 00 21 60
Organisasjonsnr.: 996 357 856

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder på epost:
andersen@arendalsadvokatene.no, eller tlf. 37 00 21 62.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi
kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Ved etablering av klientforhold, klientadministrasjon og besvare henvendelser som kommer inn til oss.
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av
henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av et samtykke eller avtale med
deg. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

2. Opplysninger nødvendige for å ivareta din sak. Dette kan være helseopplysninger, økonomiske
opplysninger, vitnebeskrivelser og andre offentlige opplysninger og vedtak. Behandling av
personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, avtale om bistand i sak, eller for å
oppfylle en rettslig forpliktelse eller fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

3. Opplysninger om motparter og andre tredjeparter. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag
av samtykke som du har gitt, avtale om bistand i sak, eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller
fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

4. For å kunne foreta fakturering av timer i forbindelse med oppdraget. Behandling av personopplysninger
skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, fakturering etter avtale om bistand i sak, eller for å
oppfylle en rettslig forpliktelse eller fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

5. For forenkling i eventuelle andre saker du ønsker bistand til dersom det er relevant. Dette kalles
kunnskapsforvaltning. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke, avtale med
deg, for å og interesseavveining for gjenbruk av dokumenter i senere saker.

6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler
personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for
oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at
vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som
enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik
utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss
å gi ut informasjonen.

Slik utlevering kan være til motparter, domstoler eller offentlige virksomheter for å håndtere saken din.
Arendalsadvokatene bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i
alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 Eracom telering som drifter vår epost- og dataserver.
 Visma DS for fakturering og regnskapsføring
 Sense Norge AS, for drift av våre hjemmesider

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble
samlet inn for.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre
rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan
lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en skriftlig henvendelse enten i vanlig post eller på epost til
daglig leder. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine
rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg –
og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste
måten å gjøre dette på, er å sende oss en skriftlig henvendelse enten i vanlig post eller på epost til daglig leder.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi
på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid
finnes lett tilgjengelig på vår nettside.