Regjeringen endrer permitteringsreglene.

I en pressemelding 10.03.2020 kommer det frem at regjeringen, som ett av flere tiltak for å bøte på de økonomisk konsekvensene av korona, foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering.

Etter dagens regelverk må arbeidsgiver betale lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden (arbeidsgiverperioden). Det er lengden på arbeidsgiverperioden regjeringen nå vil endre.

Endringene er nå trådt i kraft.

Dersom du har spørsmål vedrørende permittering, eventuelt oppsigelse/nedbemanning, ta kontakt med advokat Kristoffer Wibe Koch, tel. 37 00 21 61 / 90 74 18 54 eller e-post kwk@arendalsadvokatene.no