Oppføringer av Kristoffer Wibe Koch

NY ADVOKATFULLMEKTIG HOS ARENDALSADVOKATENE

Vi har gleden av å meddele at Silje Skjævesland er ansatt som advokatfullmektig i Arendalsadvokatene. Hun tiltrådte stilingen 3. februar 2020. Silje har lang erfaring som jurist og kommer fra stilling som Claims Executive i Gard AS. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Nærings- og handelsdepartementet. Silje har omfattende kompetanse innen forsikringsrett og vil […]

Nye lover, endringer i eksisterende lover m.m

Nye lover, endringer i eksisterende lover og forslag til endring av lover som ikke enda ikke er trådt i kraft. Nedenfor følger en ikke uttømmende oversikt over nye og kommende lovendringer:   Arbeidsmiljøloven: – Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte: Etter arbeidsmiljøloven har deltidsansatte rett til å øke sin stilling fremfor at det blir gjort nyansettelse i […]