Arendalsadvokatene

Vi har lang erfaring med juridisk bistand innen både sivile saker og straffesaker

ADVOKATENE

Arendalsadvokatene. Advokat Ove Andersen
Ove Andersen

T: 37 00 21 62
M: 91 16 34 22
E: oa@arendalsadvokatene.no

CV
Advokat Ove Andersen
 • født 1946
 • cand. jur. 1971 ved Universitetet i Oslo
 • advokatbevilling 1976
 • møterett for Høyesterett 1997
Praksis:

1976 – 
Advokat i Arendal og partner i Arendalsadvokatene

1974 – 1976
Dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete, Vadsø

1972- 1974
Konsulent Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

1969 -1970 
Vitenskapelig assistent Universitetet i Oslo, Institutt for skatterett

Verv:
 • Styreleder for Stiftelsen Klokkegården
 • Leder av Kontrollkomiteen i Arendal og Omegn Sparekasse
 • Leder av Kontrollkomiteen Sparebanken Sør 1998-04
 • Styremedlem Sparebanken Sør 1986-97
Odd Holck-Steen

T: 37 07 33 50
M: 934 60 303

E: ohs@arendalsadvokatene.no

CV

Odd Holck-Steen
Tel 37 07 33 50
E-post: ohsteen@online.no

Pål Christensen

T: 37 07 33 40
M:
E: pc@arendalsadvokatene.no

CV

Advokat Pål Christensen:

Født 1952

Cand.jur. 1979 ved Universitetet i Oslo

Advokatbevilling 1981

Møterett for Høyesterett 1987

Praksis:

1976-1978           Vitenskapelig assistent Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

1980-1981           Dommerfullmektig

1981-1987           Fullmektig hos Høyesterettsadvokatene Trampe Kindt, Bryn, Bjerknes, Eggen og Wahl-Larsen

1988-d.d.            Advokat i egen praksis, Arendal

Verv:

Fast forsvarer ved Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Fast sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Fagområder:

Formuerett, kontraktsrett, fast eiendomsrettsforhold, odelsrett, jordskifterett, arverett og dødsboskifte samt insolvensrett og tvisteløsning for domstolene.

Eva Johnsen Holm

T: 37 07 33 60
M: 91 58 47 75
E: ejh@arendalsadvokatene.no

CV

Advokat Eva Johnsen Holm

 • Født 1968
 • Cand jur 1995 ved Universitetet i Oslo
 • Advokatbevilling 2002

 

Praksis:

 2018:

Advokatpraksis i kontorfellesskap med advokat Odd Holck-Steen og advokat Pål Christensen og Arendalsadvokatene AS

2002 – 2018:

Advokatpraksis i kontorfellesskap med advokat Odd Holck-Steen og advokat Pål Christensen

1999 til 2001:

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell

Verv:

 2011 –

Fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett

2006 –

Ekstern familiemekler i regi av BUFetat

 

Fagområder:

Bistandsadvokat, barnerett, familierett, arv og skifte, barnevern og prosedyre

Advokat Kristoffer Wibe Koch hos Arendalsadvokatene
Kristoffer Wibe Koch

T: 37 00 21 61
M: 90 74 18 54
E: koch@arendalsadvokatene.no

CV

Advokat Kristoffer Wibe Koch

 • født 1973
 • cand. jur. 2000 ved Universitetet i Oslo
 • advokatbevilling 2009

Praksis:

2016 – 
Advokat og partner i Arendalsadvokatene AS

2015 – 2016
Advokat, Arendalsadvokatene Ove Andersen og Alice Jervell AS

2009 – 2014
Advokat/Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

2007 – 2009
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA

2006 – 2007 
Advokatfullmektig, HSH (nå Virke)

2001 – 2005  
Rådgiver, Arbeidsdepartementet, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Fagområder:

Tvisteløsning/prosedyre

Fast eiendom

Arbeidsrett

Kontraktsrett

Selskapsrett

Erstatningsrett

Personvern / GDPR

Arverett

Familierett

Strafferett (forsvarer og bistandsadvokat)

Advokatfullmektig Olav Myklebust hos Arendalsadvokatene
Olav Myklebust

T: 37 00 21 65
M: 90 05 07 79
E: om@arendalsadvokatene.no

CV

Advokat Olav Myklebust

 • født 1969
 • cand. jur. 1999 ved Universitetet i Oslo

Praksis:

Advokat fra april 2018 – dd.

Advokat hos Arendalsadvokatene fra april 2018 – dd.

2016 – Mars 2018
Advokatfullmektig, Arendalsadvokatene AS

2008 – 2016
Spesialkonsulent / Juridisk seniorrådgiver, Arendal kommune

 • Generelle juridiske problemstillinger i kommunen
 • Fagansvarlig for boligkontoret til 2010
 • Klagebehandling
 • Offentlige anskaffelser
 • Utbyggingsavtaler/mva-avtaler
 • Ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningslov og brann og eksplosjonsvernlov
 • Eiendomsjuss
 • Intern opplæring i kommunen

2006 – 2008
Rådgiver, Husbanken Region Sør

 • Startlånsansvarlig for Agder og Telemark

2002 – 2006
Rådgiver, Tvedestrand Trygdekontor

 • Saksbehandling og klagesaksbehandling på alle saksområder

2000 – 2002 
Saksbehandler/førstekonsulent, Bydel Manglerud og Bygdøy-Frogner Sosialsenter

 • Økonomisk rådgiver
 • Boligkonsulent
Arendalsadvokatene yter juridisk bistand overfor familier og enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.
Silje Skjævesland

T: 37 00 21 63
M: 95 25 85 75
E: ss@arendalsadvokatene.no

CV

Advokatfullmektig Silje Skjævesland