Arendalsadvokatene

En «fremtidsfullmakt» er et godt alternativ til vergemål

Ny vergemålslov gir anledning til å gi fullmakt som skal gjelde fra den dagen fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Les mer