Arendalsadvokatene

Vi har lang erfaring med juridisk bistand innen både sivile saker og straffesaker

Arendalsadvokatene er Aust-Agders eldste advokatfirma. Vi har i alle år vært blandt de ledende i fylket, og kan vise til en omfattende saksportefølje for offentlige klienter, private klienter og med straffesaker.

Firmaet ble etablert i 1945 av høyesterettsadvokat Eilif Holmesland. Han arbeidet sammen med høyesterettsadvokat Ove S. Andersen. Da Holmesland døde i 1954 ble høyesterettsadvokat Haakon Fjalstad ny partner.

I 1976 begynte advokat Ove Andersen i firmaet som partner sammen med Haakon Fjalstad. Fra 1997 har advokat Ove Andersen og advokat Alice Jervell vært partnere i firmaet. Advokat Jervell begynte i firmaet i 1994. Hun ble utnevnt til tingrettsdommer i 2015. Advokat Magne Olsen begynte i firmaet i 2007 og var partner fra 2011 til 2014.

Vi har i dag tre advokater, advokat Ove Andersen og advokat Kristoffer Wibe Koch, og advokat, Olav Myklebust. I tillegg har vi en sekretær, Berit Storbrua.

ADMINISTRASJONEN

Sekretær Berit Storbrua hos Arendalsadvokatene.
Berit Storbrua

T: 37 00 21 64
E: storbrua@arendalsadvokatene.no