Arendalsadvokatene

Vi har lang erfaring med juridisk bistand innen både sivile saker og straffesaker

ADVOKATENE

Arendalsadvokatene. Advokat Ove Andersen
Ove Andersen

T: 37 00 21 62
M: 91 16 34 22
E: andersen@arendalsadvokatene.no

CV
Advokat Ove Andersen
 • født 1946
 • cand. jur. 1971 ved Universitetet i Oslo
 • advokatbevilling 1976
 • møterett for Høyesterett 1997
Praksis:

1976 – 
Advokat i Arendal og partner i Arendalsadvokatene

1974 – 1976
Dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete, Vadsø

1972- 1974
Konsulent Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

1969 -1970 
Vitenskapelig assistent Universitetet i Oslo, Institutt for skatterett

Verv:
 • Styreleder for Stiftelsen Klokkegården
 • Leder av Kontrollkomiteen i Arendal og Omegn Sparekasse
 • Leder av Kontrollkomiteen Sparebanken Sør 1998-04
 • Styremedlem Sparebanken Sør 1986-97
Advokat Kristoffer Wibe Koch hos Arendalsadvokatene
Kristoffer Wibe Koch

T: 37 00 21 61
M: 90 74 18 54
E: koch@arendalsadvokatene.no

CV

Advokat Kristoffer Wibe Koch

 • født 1973
 • cand. jur. 2000 ved Universitetet i Oslo
 • advokatbevilling 2009

Praksis:

2016 – 
Advokat og partner i Arendalsadvokatene AS

2015 – 2016
Advokat, Arendalsadvokatene Ove Andersen og Alice Jervell AS

2009 – 2014
Advokat/Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

2007 – 2009
Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA

2006 – 2007 
Advokatfullmektig, HSH (nå Virke)

2001 – 2005  
Rådgiver, Arbeidsdepartementet, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Advokatfullmektig Olav Myklebust hos Arendalsadvokatene
Olav Myklebust

T: 37 00 21 65
M: 90 05 07 79
E: myklebust@arendalsadvokatene.no

CV

Advokat Olav Myklebust

 • født 1969
 • cand. jur. 1999 ved Universitetet i Oslo

Praksis:

Advokat fra april 2018 – dd.

Advokat hos Arendalsadvokatene fra april 2018 – dd.

2016 – Mars 2018
Advokatfullmektig, Arendalsadvokatene AS

2008 – 2016
Spesialkonsulent / Juridisk seniorrådgiver, Arendal kommune

 • Generelle juridiske problemstillinger i kommunen
 • Fagansvarlig for boligkontoret til 2010
 • Klagebehandling
 • Offentlige anskaffelser
 • Utbyggingsavtaler/mva-avtaler
 • Ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningslov og brann og eksplosjonsvernlov
 • Eiendomsjuss
 • Intern opplæring i kommunen

2006 – 2008
Rådgiver, Husbanken Region Sør

 • Startlånsansvarlig for Agder og Telemark

2002 – 2006
Rådgiver, Tvedestrand Trygdekontor

 • Saksbehandling og klagesaksbehandling på alle saksområder

2000 – 2002 
Saksbehandler/førstekonsulent, Bydel Manglerud og Bygdøy-Frogner Sosialsenter

 • Økonomisk rådgiver
 • Boligkonsulent
Arendalsadvokatene yter juridisk bistand overfor familier og enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.
Odd Holck-Steen

Odd Holck-Steen

Tel 37 07 33 50

E-post: ohsteen@online.no

CV

Odd Holck-Steen
Tel 37 07 33 50
E-post: ohsteen@online.no

Arendalsadvokatene yter juridisk bistand overfor familier og enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.
Pål Christensen

T: 37 07 33 40
M:
E: pc@advchristensen.no

CV

Pål Christensen

Tel 37 07 33 40

E-post: pc@advchristensen.no

Arendalsadvokatene yter juridisk bistand overfor familier og enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.
Eva Johnsen Holm

T: 37 07 33 60
M:
E: advokat@johnsenholm.no

CV

Eva Johnsen Holm

Tel 37 07 33 60

E-post: advokat@johnsenholm.no