Arendalsadvokatene

En «fremtidsfullmakt» er et godt alternativ til vergemål

Ny vergemålslov gir anledning til å gi fullmakt som skal gjelde fra den dagen fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Les mer

Arendalsadvokatene i Arendal

Regler for konkurranseklausuler i arbeidslivet

Med virkning fra 1.1.2016 er det innført nye regler for konkurranseklausuler i arbeidslivet. Reglene innebærer at det ikke kan avtales karantenetid som er lenger enn ett år og arbeidsgiver må betale kompensasjon i karantenetiden. Det innføres også regler for kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Les mer