Oppføringer av Kristoffer Wibe Koch

Nye lover, endringer i eksisterende lover og forslag til endring av lover som ikke enda ikke er trådt i kraft. Nedenfor følger en ikke uttømmende oversikt over nye og kommende lovendringer:   Arbeidsmiljøloven: – Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte: Etter arbeidsmiljøloven har deltidsansatte rett til å øke sin stilling fremfor at det blir gjort nyansettelse i […]