Arendalsadvokatene i Arendal

Arendalsadvokatene har fått ny adresse:
Tollbodgaten 1 (DNB-bygget), 4 etasje.
Vi nås på telefonnummer 37 00 21 60

Arendalsadvokatene

Vi treffes på telefon

37 00 21 60

Trenger du bistand fra advokat?

Arendalsadvokatene har bred kompetanse innenfor de fleste sakstyper og yter juridisk bistand overfor bedrifter, privatpersoner og offentlige virksomheter

NYHET! Arendalsadvokatene slår seg sammen med advokatene Odd Holck-Steen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm.

Vi har gleden av å informere om at Arendalsadvokatene slår seg sammen med advokatene Odd Holck-Steen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm. Sammen vil vi utgjøre og profilere oss under navnet Arendalsadvokatene.

Advokatfirmaet Arendalsadvokatene AS vil formelt fortsatt bestå av to partnere/advokater, Ove Andersen og Kristoffer Wibe Koch samt ansatt advokat Olav Myklebust. Sammen med advokatene Odd Holck-Steen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm vil vi utgjøre kontorfellesskapet Arendalsadvokatene.

Etter sammenslåingen vil du finne oss i våre felles lokaler i Tollbodgaten 1, sentralt i Arendal. Klikk her for å lese hele artikkelen i Agderposten (+ abonnement).

Arendalsadvokatene AS er Aust-Agders eldste advokatfirma, og vi har i alle år vært ledende i fylket. Vi har en omfattende saksportefølje for offentlige klienter, private klienter og med straffesaker

Vi har spisskompetanse innenfor oppsigelsessaker

Er du arbeidsgiver og har behov for å redusere antallet ansatte? Eller er du arbeidstaker og har fått beskjed om at du står i fare for å bli overtallig?

Arendalsadvokatene har spisskompetanse innen oppsigelsessaker der vi både bistår arbeidsgivere og arbeidstakere. I oppsigelsessaker er det avgjørende for utfallet å konsultere advokat i tide.

Ta kontakt med Kristoffer Wibe Koch på telefon 37 00 21 61 eller e-post koch@arendalsadvokatene.no.

Siste innlegg fra fagaktuelt

Arendalsadvokatene

En «fremtidsfullmakt» er et godt alternativ til vergemål

Ny vergemålslov gir anledning til å gi fullmakt som skal gjelde fra den dagen fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Arendalsadvokatene i Arendal

Regler for konkurranseklausuler i arbeidslivet

Med virkning fra 1.1.2016 er det innført nye regler for konkurranseklausuler i arbeidslivet. Reglene innebærer at det ikke kan avtales karantenetid som er lenger enn ett år og arbeidsgiver må betale kompensasjon i karantenetiden. Det innføres også regler for kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.